Czym jest niepełnosprawność?

Niepełnosprawność rozumiemy jako każdą sytuację, w której możliwości danej osoby w jakimś działaniu jest ograniczone z powodu istnienia pewnego rodzaju defektu w jakimś organie lub zdolności intelektualnej.

Istnienie niepełnosprawności oznacza zatem trudność lub przeszkodę w uczestnictwie osoby w społeczeństwie lub w jakimś aspekcie czy dziedzinie życia w porównaniu z możliwościami, jakie mają osoby bez danego upośledzenia. Niepełnosprawność nie oznacza jednak, że osoba nią dotknięta nie może osiągnąć i wykonywać tych samych czynności, o ile istnieje pomoc dostosowana do jej potrzeb. Termin „niepełnosprawność” nie jest synonimem choroby, choć w praktyce te dwa pojęcia w wielu przypadkach się pokrywają.

Niepelnosprawni – portal informacyjny

Jakie są społeczne implikacje osób niepełnosprawnych?

Różne rodzaje niepełnosprawności nie są jedynie problemem indywidualnym, ale wywołują szereg debat na forum całego społeczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że samo pojęcie osoby niepełnosprawnej nie musi oznaczać, że osoby te są skazane na cierpienie, ponieważ nie mogą przystosować się do środowiska, które nie zostało dla nich zaprojektowane.

Z tego powodu istnieje wiele ruchów społecznych, które walczą o włączenie osób niepełnosprawnych do grona obywateli z prawem do rozwoju w społeczeństwie, które bierze je pod uwagę. Oznacza to, na przykład, troskę o dostosowanie ulic i budynków, dostosowanie instytucji państwowych, unikanie sformułowań językowych powodujących dyskryminację itd. Krótko mówiąc, cały szereg żądań, tak różnorodnych jak różnorodne jest społeczeństwo.

Poprzedni post Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Następny post Różne rodzaje niepełnosprawności