Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne istniały w społeczeństwie prawdopodobnie od zawsze. Już w tekstach ze starożytności możemy zauważyć z jakimi problemami się stykali kiedyś, ale również w czasach współczesnych spotykają się z nie jedną przeszkodą. Każdy człowiek, czy zdrowy czy niepełnosprawny potrzebuje kontaktu z innymi, w związku z tym ważne dla niego jest to, jak go postrzegają inni. Postawy wobec osób niepełnosprawnych są różne, jednak z rozwojem społeczeństwa, kultury ludzie coraz bardziej zaczynają aspektować pewne
sprawy, między innymi niepełnosprawność. Postawy rozwijają się pod wpływem środowiska społecznego.

Ćwiczenia fizyczne dla osób niepełnosprawnych

Wyuczone i uzewnętrzniane predyspozycje do zachowania w pewny sposób to właśnie postawy społeczne. Postawy społeczne są różnorodne, od pozytywnych, poprzez neutralne do negatywnych i wyrażają się we wszystkich swoich składnikach: poznawczym, emocjonalnym i
behawioralnym. Podlegają one również zmianom, pod wpływem ludzi, z którymi przebywamy, mediów i innych czynników..
Często nie mając dostatecznych informacji na dany temat posługujemy się wiedzą potoczną i występującymi w społeczeństwie stereotypami.
Jak twierdzi P. Rozmus: „Stereotypy są przyswajane przez ludzi w procesie wychowania, wraz z całym dziedzictwem i kulturą społeczeństwa, w
którym żyją.” Stereotypowe postrzeganie może w dużej mierze prowadzić do dyskryminacji danej grupy społecznej. Walka ze stereotypami jest trudna, wymaga często zmiany postaw. Największą pożywką dla stereotypów są wszelkiego rodzaju odmienności. Grupą, która jest szczególnie narażona na stereotypy są osoby niepełnosprawne..

Poprzedni post Ćwiczenia fizyczne dla osób niepełnosprawnych
Następny post Osteoporoza: poważne zagrożenie dla naszych kości