Różne rodzaje niepełnosprawności

Nie istnieje tylko jeden rodzaj niepełnosprawności, ale możemy znaleźć różne klasyfikacje w zależności od rodzaju problemu. Można zatem wyróżnić różne rodzaje niepełnosprawności, z których trzy pierwsze są najczęściej brane pod uwagę.

1. Niepełnosprawność fizyczna.

Niepełnosprawność fizyczna lub motoryczna to nazwa nadana każdemu rodzajowi ograniczenia wynikającego z obecności problemu związanego z ograniczeniem lub eliminacją zdolności motorycznych lub fizycznych osoby, takich jak fizyczna utrata kończyny lub utrata jej funkcjonalności. Ten rodzaj niepełnosprawności pojawia się w kontekście problemów z rdzeniem kręgowym, wypadków komunikacyjnych, urazów czaszkowo- mózgowych, chorób medycznych generujących ograniczenia fizyczne, amputacji, wad wrodzonych lub wypadków mózgowo-naczyniowych.

2. Niepełnosprawność sensoryczna

Niepełnosprawność sensoryczna odnosi się do istnienia ograniczeń wynikających z upośledzenia któregokolwiek ze zmysłów, które pozwalają nam postrzegać środowisko zewnętrzne lub wewnętrzne. Występują zmiany we wszystkich zmysłach, choć najbardziej znane są zaburzenia wzroku i słuchu.

3. Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna jest definiowana jako każde ograniczenie funkcjonowania intelektualnego, które utrudnia uczestnictwo w życiu społecznym lub rozwój w takich dziedzinach jak nauka lub praca. Istnieją różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej, które mają różne implikacje, jeśli chodzi o rodzaj trudności, jakie mogą się z nimi wiązać.

4. Niepełnosprawność psychiczna

O upośledzeniu psychicznym mówimy wtedy, gdy dana osoba znajduje się w sytuacji, w której występują zmiany typu behawioralnego i adaptacyjnego, wynikające na ogół z cierpienia na jakiś rodzaj zaburzenia psychicznego.

5. Niepełnosprawność trzewna

Ten mało znany rodzaj niepełnosprawności pojawia się u osób, które cierpią na pewien rodzaj defektu w jednym z narządów, co generuje ograniczenia w życiu i uczestnictwie w społeczności osoby tym dotkniętym. Tak jest w przypadku jednostek zmagających się z cukrzycą lub problemami z sercem.

6. Wielokrotna niepełnosprawność

Ten rodzaj niepełnosprawności wynika z połączenia ograniczeń wynikających z niektórych powyżej wymienionych upośledzeń. Na przykład, osoba niewidoma z niepełnosprawnością intelektualną lub osoba sparaliżowana z głuchotą.

Poprzedni post Czym jest niepełnosprawność?
Następny post Ćwiczenia fizyczne dla osób niepełnosprawnych